Informácie o sterilite

Vyšetrenie ženy

Základné vyšetrenia:

 1. pohovor s pacientkou (priebeh menštruačného cyklu, prekonané ochorenia, už vykonané vyšetrenia a predchádzajúca liečba neplodnosti a pod.) a základné gynekologické vyšetrenie (palpačné a v gynekologických zrkadlách, vrátane onkocytológie z krčka maternice)
 2. ultrazvukové vyšetrenie (základné a folikulometria - posúdenie rastu folikulu v priebehu menštruačného cyklu)
 3. bakteriológia pošvy a krčka maternice (odber materiálu z krčka maternice a z pošvy na zistenie prítomnosti infekcie) (aeróbne a anaeróbne baktérie, chlamýdie, ureaplazmy, mykoplazmy)
 4. odber krvi na vyšetrenie pohlavne prenosných ochorení
 5. odber krvi 3.deň menštruačného cyklu na vyšetrenie hormonálnych hladín
 6. laparoskopia (LSK = operačný výkon v celkovej anestézii) alebo hysterosalpingografia (HSG = ambulantný röntgenologický výkon s röntgen kontrastnou látkou) na posúdenie stavu vnútorných pohlavných orgánov (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov, spolu s posúdením ich priechodnosti, prípadne odstránenia zrastov, ložísk endometriózy a pod.)

Vyšetrenia v bode 1-5 je možné zrealizovať i u obvodného gynekológa, ktorý následne odosiela pacientku s výsledkami do centra asistovanej reprodukcie.Vyšetrenia v bode 6 vykonávajú spádové gynekologické oddelenia alebo lekári v centre asistovanej reprodukcie

Doplnkové vyšetrenia:

 • hysteroskopia (diagnostický, alebo i operačný výkon, väčšinou vykonávaný v celkovej anestézii) (posúdenie stavu dutiny maternice, sliznice, maternice, ústia vajíčkovodov)
 • postkoitálny test (posúdenie kvality hlienu, množstva a pohybu spermií po normálnom pohlavnom styku)
 • genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti)
 • vyšetrenie na prítomnosť ochorení spôsobujúcich zvýšené zrážanie krvi s následnou vyššou pravdepodobnosťou samovoľného potratu
 • imunologické vyšetrenie (prítomnosť protilátok proti spermiám a vaječníkom)
 • psychologické a sexuologické vyšetrenie ( ťažkosti pri pohlavnom styku, psychoreaktívne poruchy a pod.)