Informácie o sterilite

Financovanie

Podľa platnej legislatívy (Zákon 777/2004 Zb.) hradia zdravotné poisťovne 3 cykly umelého oplodnenia pacientkam, ktoré nepresiahli 39 rok života.

Financovanie cyklu asistovanej reprodukcie je hradené zdravotnými poisťovňami v týchto indikáciách:

  • chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
  • endometrióza
  • chýbanie a poškodenie vaječníkov
  • sterilita s neznámou príčinou
  • zlá kvalita spermií partnera
  • imunitne podmienená sterilita
  • dedičné ochorenia a iné

Do akej miery na mimotelovom otehotnení participuje zdravotné poistenie?

Poisťovňa hradí tri cykly mimotelového oplodnenia vrátane čiastočnej úhrady liekov, a to do dovŕšenia 39. roku života ženy. V takomto prípade sa dopláca za lieky približne 300 až 400 EUR a treba počítať aj s poplatkami za doplnkové vyšetrenia a laboratórne techniky. Mať dieťa u nás na Slovensku vďaka asistovanej reprodukcii i napriek účasti zdravotnej poisťovne vyžaduje určitú finančnú participáciu aj samotného páru. Pre väčšinu záujemcov je však táto možnosť dostupná, na rozdiel od USA, kde stojí cyklus IVF 15 až 20 000 dolárov a páry si ho hradia sami. Rodinu výchova dieťaťa bude stáť v budúcnosti omnoho viac, ako zaplatí v centre asistovanej reprodukcie.