Informácie o sterilite

Vnútromaternicová inseminácia

IUI alebo IVF? Každý lekár dá vždy určite prednosť menej náročnému spôsobu liečby, ako je IUI. Avšak pre úspech IUI je potrebné splnenie základných predpokladov:

  • do maternice musí byť zavedených okolo desať miliónov pohyblivých spermií
  • morfológia spermií by mala byť v norme
  • nutná je tiež priechodnosť vajcovodov
  • prebiehajúca ovulácia na ováriu
  • spermie by zároveň mali byť vyšetrené na prítomnosť autoprotilátok – IBT test.

Aj po splnení všetkých týchto predpokladov sa úspešnosť IUI pohybuje pod 15%.

Najdôležitejší rozdiel medzi technikou IUI (intrauterinná inseminácia) ev. AI (arteficiálnou insemináciou) - zavedenie spermií do maternice a IVF - (mimotelové oplodnenie) - základná metóda umelého oplodnenia je rozhodujúci. Pri IUI ev. AI je zavedenie spermií do maternice a následne oplodnenie dochádza spontánne v tele ženy oproti IVF, kde oplodnenie prebieha v laboratórnych podmienkach za asistencie embryológa.

Čo to je IUI?

Vnútromaternicová inseminácia predstavuje zavedenie „prečistených“ spermií partnera alebo darcu priamo do dutiny maternice pacientky tenkým katétrom. IUI sa označuje aj ako AI (arteficiálna inseminácia)

Podľa zdroja spermií rozlišujeme:

AIH (Arteficial Insemination from Husband) - spermie od manžela
AID (Arteficial Insemination from Donor) - od darcu

Ktoré páry sú vhodné na IUI?

V prípade, že ide o vnútromaternicovú insemináciu spermiami partnera, obaja z príslušného páru musia spĺňať určité podmienky, aby sa u nich zvolil tento spôsob liečby.

Muž: normálne hodnoty spermiogramu, resp. nanajvýš mierna porucha spermiogramu
Žena: schopnosť oplodnenia z hormonálneho hľadiska, overená priechodnosť vajíčkovodov (minimálne musí byť priechodný jeden vajíčkovod), bez prítomnosti infekcie močovopohlavných ústrojov

IUI darcovskými spermiami
V tomto prípade iba žena musí spĺňať vyššie uvedené kritériá.

Aká je príprava pred IUI?

Niekedy nemusí byť temer žiadna (okrem overenia vyššie uvedených kritérií), a to v tom prípade, ak sa lekár spolu s príslušným párom rozhodnú pre spontánny (samovoľný) cyklus, čo znamená, že sa pacientke nepodávajú na stimuláciu ovulácie žiadne lieky. U takejto pacientky sa sleduje spontánny cyklus pomocou ultrazvuku (niekedy i za pomoci hormonálnych hladín) a ak sa zistí prítomnosť aspoň jedného dostatočne veľkého folikulu na vaječníku, môže sa aplikovať choriogonádotropný hormón (HCG) na podporu dozretia a uvoľnenia vajíčka (ovulácie). Následne sa obdeň vykonáva samotná IUI.

V iných prípadoch sa u pacientky stimuluje ovulácia pomocou liekov, či už pomocou liekov vo forme tabliet, alebo vo forme injekcií. Stimulácia ovulácie sa sleduje pomocou ultrazvuku sleduje sa rast folikulu / folikulov (v ktorých rastú vajíčka) a výška sliznice maternice a pomocou hladín hormónov (ktoré sa zisťujú z krvi). Ak sa zistí prítomnosť aspoň jedného dostatočne veľkého folikulu - 24 mm priemeru, prítomnosť adekvátnych hormonálnych hladín, môže sa aplikovať choriogonádotropný hormón (HCG) na podporu dozretia a uvoľnenia vajíčka (ovulácie). Následne sa za 24 hodín vykonáva samotná IUI.

V niektorých prípadoch sa podanie HCG vynecháva.

Aká je úloha partnera pri IUI?

Okrem morálnej podpory svojej partnerky, sa musí (v prípade IUI vlastnými spermiami) dostaviť v deň naplánovanej IUI do andrologického laboratória na odber ejakulátu, ktorý sa získava masturbáciou. V centre asistovanej reprodukcie je na to špeciálne určená miestnosť.

Výkon samotnej IUI

Partner sa ráno (hodina sa vopred určí) dostaví na odber ejakulátu, ktorý sa následne spracuje v andrologickom laboratóriu. Inými slovami, spermie sa „prečistia“ a stanovia sa aktuálne hodnoty spermiogramu.

Takto pripravené spermie sa pacientke aplikujú pomocou tenkého katétra priamo do dutiny maternice.

Tento výkon je ambulantný a pacientka po IUI odchádza domov s tým, že začína užívať hormonálny prípravok (obsahujúci progesterón) na vytvorenie optimálnych podmienok sliznice maternice na zachytenie embryí. V prípade pozitivity tehotenského testu tento hormonálny prípravok bude pacientka užívať až do ukončenia 10. - 12. týždňa tehotnosti.

Ako sa stanovuje, či bola IUI úspešná?

Na 14. deň po IUI sa pacientka dostaví na odber krvi na stanovenie hladín choriogonádotropného hormónu (HCG), čiže na tehotenský test. Tento test sa zásadne vykonáva z krvi!

Neúspech IUI stanovuje len negatívny výsledok tehotenského testu. Až vtedy sa pacientke odporučí vysadenie lieku obsahujúceho progesterón. Slabé špinenie, alebo krvácanie neznamená, že pacientka nie je tehotná.

V prípade pozitívneho tehotenského testu sa približne o mesiac overuje tehotenstvo pomocou ultrazvukového vyšetrenia. Aj v prípade, že je inseminácia dobre indikovaná, úspešnosť sa pohybuje okolo 12% v jednom cykle.