Informácie o sterilite

Fyziológia

Aby došlo k oplodneniu prirodzeným spôsobom, musí dôjsť k stretnutiu spermie (mužskej pohlavnej bunky) schopnej oplodniť vajíčko a vajíčka (ženskej pohlavnej bunky) schopného oplodnenia. Pri normálnom, nechránenom pohlavnom styku sa po ejakulácii niekoľko miliónov spermií postupne dostáva zo zadnej pošvovej klenby do kanála krčka maternice, do dutiny maternice a do vajíčkovodu. Priemerná oplodňovacia schopnosť spermií je 2 až 3 dni.

Keď sa „životaschopná“ spermia stretne so „životaschopným“ vajíčkom, môže dôjsť k oplodneniu. U ženy sa za normálnych okolností ( t.j. u zdravej ženy, ktorá neužíva hormonálnu antikoncepciu ) každý mesiac vytvára tzv. dominantný folikul na jednom z vaječníkov ( výnimočne i viac ), ktorý obsahuje vajíčko, ktoré sa približne v strede menštruačného cyklu z folikulu uvoľní. Hovoríme o ovulácii. V tom čase sa k vaječníku, ktorý vytvoril dominantný folikul, priblíži ústie vajíčkovodu, aby tak umožnilo vajíčku „precestovať“ do dutiny maternice. Priechodný vajíčkovod je jedinou prirodzenou cestou, ako sa vajíčko môže dostať do dutiny maternice a súčasne miestom, kde najčastejšie dochádza k samotnému stretnutiu vajíčka a spermie a k oplodneniu.

Vajíčko je schopné oplodnenia približne 12 hodín po ovulácii (t.j. po jeho uvoľnení z dominantného folikulu vo vaječníku). Oplodnené vajíčko sa následne „presúva“ do dutiny maternice, kde sa niduje („zachytí“ do sliznice maternice).

I keď sú všetky podmienky pre prirodzený spôsob otehotnenia splnené u partnerky i partnera, k otehotneniu prirodzeným spôsobom, pri pravidelnom nechránenom pohlavnom styku, dochádza asi u jednej štvrtiny párov v priebehu jedného menštruačného cyklu ženy. Inak prepočítané, za takýchto podmienok sa podarí za rok otehotnieť približne deviatim párom z desiatich.

Zistenie ovulácie

Bazálna teplota je meraná po 6-hodinovom nočnom kľude a je ovplyvnená produkciou hormónu progesterónu. Ten je produkovaný žltým telieskom, ktoré vzniká z folikulu po ovulácii a svojím pôsobením na centrá regulujúce teplotu v mozgu zvyšuje bazálnu telesnú teplotu.

Zvýšenie bazálnej teploty o 0,3°C oproti priemeru troch predchádzajúcich dní sa považuje za dôkaz ovulácie. V lekárňach je tiež voľne predajné množstvo testov slúžiacich na detekciu ovulácie – detekujú vyplavenie LH predchádzajúcich ovulácií. Ovulácia prebieha 24-38 hodín po vzostupne hladiny LH a tak je možné týmto spôsobom optimálne načasovať pohlavný styk.

Aj keď je počet vajíčok okolo 400 tisíc, čo je dostatočný počet, s vekom sa zvyšuje počet poškodených vajíčok, tzv. aneuplodít. Tieto vajíčka nenesú genetickú informáciu, žena ovuluje, ale zbytočne, pretože vo vajíčku nie je žiadny materiál, ktorý by sa mohol spojiť so spermiou a vytvoriť genetický základ zygoty a embrya.