Informácie o sterilite

Darcovstvo embryí

Darcovstvo embryí - kryo cyklus (nezladený cyklus)

Jedná sa o postup, pri ktorom sú darované vajíčka oplodnené spermiami darcu. Ak dosiahnu tieto embryá štádia blastocýst, vhodných k zamrazeniu, sú zamrazené. Po obdržaní negatívnych výsledkov odberov, ktoré sú u darcov nutné, môžu byť tieto embryá použité na kryu-embryo transfer.

Vo všetkých prípadoch musia darcovia spĺňať nasledujúce kritériá:

  • negatívne klinicko-genetické vyšetrenie
  • negatívne výsledky všetkých nutných vyšetrení (HIV 1 a 2, žltačka B a C, syfilis a HIV, u mužov sa robia tiež testy na Chlamydia trachomatis, genetické vyšetrenia)
  • stanovuje sa tiež krvná skupina oboch darcov
  • vek darcov 18-34 rokov
  • minimálne ukončené stredoškolské vzdelanie

Darkyňu/darcu si môžete vybrať podľa nasledujúcich kritérií (farba očí, farba a kvalita vlasov, výška a typ postavy) a krvná skupina.