Informácie o sterilite

Prvá konzulácia

Pri prvej konzultácii sú na základe anamnézy páru odporúčané základné vyšetrenia:

1. Základný spermiogram

Základný spermiogram nám dá informácie najmä o koncentrácii, pohyblivosti a morfológii ( tvarovej správnosti ) spermií. Výsledky sú do 10 dní. Keďže je v súčasnej dobe problém stále častejšie na strane muža, odporúčame toto vyšetrenie vykonať už po pol roku až roku pravidelného pohlavného styku, kedy nedôjde k otehotneniu.
Výsledky spermiogramu sú vždy odborne vysvetlené a konzultované s lekárom - IVF špecialistom alebo andrológom.

2. Kompletný hormonálny profil u ženy

Pri hormonálnom profile je vykonané komplexné vyšetrenie hormónov - progesterón, LH, FSH, prolaktín, testosterón, estradiol, vyšetrujú sa aj hormóny štítnej žľazy. Možno vykonať aj vyšetrenie Antimülleriánského hormónu (AMH), ktorý vypovedá o celkovej ovariálnej rezerve. Pred odberom krvi na prvej konzultácii nemusíte byť nalačno.Odber sa uskutočňuje na 3. – 5. deň MC.

3. Imunologické vyšetrenia

Na základe idikácie vyšetrujeme páru zoonózy, protilátky proti spermiám, placente, ováriám a pod.

4. Funkčné testy spermií

Základný spermiogram už v súčasnej dobe nie je príliš vypovedným vyšetrením kvality spermií. Odporúčame vykonať aj tzv. funkčné testy spermií - najmä test integrity DNA.

5. Vstupné ultrazvukové vyšetrenie

Na prvej konzultácií Vám špecialista zrealizuje aj ultrazvukové vyšetrenie malej panvy. Ultrazvuk môže odhaliť rôzne anatomické aj funkčné odchýlky. Ultrazvukové vyšetrenie sa realizuje zospodu cez pošvu (tzv. transvaginálne ultrazvukové vyšetrenie), je presnejšie ako vykonanie ultrazvuku cez brušnú stenu.

6. Naplánovanie ďaľších vyšetrení

Špecialista Vám presne podľa Vášho zdravotného stavu a Vašej anamnézy naplánuje ďaľšie vyšetrenia, ktoré Vám doporučuje zrealizovať na skompletizovanie informácií o Vašom zdravotnom stave. Po ich zrealizovaní sa na konzultácií dohodnete na čo najúčinnejšom spôsobe otehotnenia.