Informácie o sterilite

Vyšetrenie muža

Základné vyšetrenia:

 • spermiogram - ejakulát získaný masturbáciou po trojdňovej pohlavnej abstinencii (stanovuje sa objem ejakulátu, počet spermií, podiel patologických foriem spermií, podiel a kvalita ich pohybu, prítomnosť ďalších buniek, v prípade potreby aj bakteriologické vyšetrenie na odhalenie prítomnej infekcie)
 • vyšetrenie krvi na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení

Doplnkové vyšetrenia:

 • urologické vyšetrenie
 • genetické vyšetrenie (pri podozrení na geneticky podmienené poruchy plodnosti, pri ťažších poruchách spermiogramu, alebo pred pokusom o chirurgické získanie spermií)
 • vyšetrenie hormonálnych hladín (pri ťažších poruchách spermiogramu)
 • psychologické a sexuologické vyšetrenie (impotencia, nedostatočná erekcia, chýbajúca ejakulácia a pod.)
 • mikrobiologické vyšetrenie ejakulátu umožní odhaliť infekciu, ktorá by mohla mať vplyv na funkčnú kvalitu spermií
 • genetické vyšetrenie - toto vyšetrenie sa robí z krvi, pomôže identifikovať genetický problém a určí pravdepodobnosť jeho prenosu na dieťa.
 • imunologické vyšetrenie sa dá urobiť z krvi ktoréhokoľvek z partnerov, z ejakulátu, či cervikálneho hlienu partnerky. Zisťuje sa prítomnosť protilátok proti spermiám, ktoré môžu byť produkované imunitným systémom muža aj ženy a môžu byť príčinou neplodnosti páru.

U časti párov nie je ani po použití všetkých vyšetrovacích metód odhalená príčina neplodnosti (ide o tzv. idiopatickú sterilitu). Ich podiel však postupne so skvalitňovaním diagnostického procesu klesá.

Spermiogram

Základným ukazovateľom mužskej plodnosti je spermiogram. V súčasnej doba je zlá kvalita spermií príčinou neplodnosti až u 90 % párov. Aspoň základné vyšetrenie spermií je preto potrebné urobiť už pri prvej návšteve páru.

Odporučenie k odberu ejakulátu pre vyšetrenie spermiogramu
Pred samotným odberom je vhodné dodržať 2-5-dňovú pohlavnú abstinenciu. V čase vyšetrenia by ste nemali užívať antibiotiká, byť chorý (napr. chrípka, zvýšené teploty...). Odber sa robí výhradne do sterilného kelímka, ktorý dostanete na danom pracovisku. V priestoroch každého centra je páru k dispozícií odberová miestnosť zaručujúca maximálnu intimitu. V prípade, že sa rozhodnete odber absolvovať mimo priestorov IVF, nezabudnite si vyzdvihnúť sterilný kelímok. Vzorku je nutné doručiť do laboratória do 1 hodiny po odbere. Je pritom nutné zaistiť, aby teplota vzorky neklesla pod 20°C.

Pri spermiograme sa hodnotia parametre, ktoré ovplyvňujú schopnosť spermií oplodniť vajíčko. Ide o celkové zhodnotenie kvality ejakulátu, ktorého súčasťou je aj mikroskopické vyšetrenie.

Základom spermiogramu je zistenie koncentrácie spermií (počet spermií na mililiter), motility spermií (podiel pohyblivých/nepohyblivých spermií a charakter ich pohybu) a morfológie spermií (podiel spermií, ktoré majú správny/nesprávny tvar). Ďalej sa posudzuje objem ejakulátu, jeho pH, viskozita, zhlukovanie spermií a prítomnosť ďalších buniek (guľaté bunky).
Vo zvláštnych prípadoch, napríklad ak sú v ejakuláte prítomné iba nepohyblivé spermie, sa dá posúdiť vitalita spermií (podiel živých spermií).
Narušenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených parametrov spermiogramu môže negatívne ovplyvniť plodnosť muža.

Kedy je spermiogram normálny?

Aby boli hodnoty spermiogramu normálne, mal by ejakulát spĺňať nižšie uvedené normy (WHO, 2010).

 • objem ejakulátu: minimálne 1,5 ml
 • pH: 7.2-8.4
 • koncentrácia spermií: minimálne 15 miliónov spermií/ml
 • celková pohyblivosť spermií: minimálne 40% pohyblivých spermií
 • počet progresívne sa pohybujúcich spermií (WHO trieda a+b): minimálne 32 %.
 • počet morfologicky normálnych spermií: minimálne 4% morfologicky normálnych spermií.*

Záverom spermiogramu môže byť:

 • Normospermia – všetky hodnotené parametre ejakulátu sú normálne
 • Oligozoospermia – znížený počet spermií
 • Asthenozoospermia – znížený počet pohyblivých spermií či zhoršená pohyblivosť spermií
 • Theratozoospermia – znížený počet spermií, ktoré majú normálny tvar
 • Nekrozoospermia – spermie v ejakuláte sú mŕtve
 • Azoospermia – v ejakuláte nie sú žiadne spermie
 • Polyspermia – nadmerná koncentrácia spermií
 • Globozoospermia – spermie so zaguľatenou hlavičkou a bez akrozómu
 • Hematospermia – semeno obsahuje krv
 • Leucocytospermia (Leukocytospermia) – semeno obsahuje biele krvinky
 • Oligoasthenoteratospermia (OTA) – nízka koncentrácia morfologicky abnormálnych spermií s neprogresívnym pohybom

Muži so zhoršenými hodnotami spermiogramu majú síce nižšiu pravdepodobnosť, že budú mať dieťa než muži s normálnymi hodnotami spermiogramu, v žiadnom prípade to však neznamená, že dieťa mať nemôžu.

Funkčné testy spermií

Ďalšie funkčné testy spermií robené v andrologickom laboratóriu umožnia lekárovi zvoliť metódu asistovanej reprodukcie vhodnú pre konkrétny pár.

Postkoitálny test (PCT)

Ide o nebolestivé gynekologické vyšetrenie, pri ktorom je žene odobraná vzorka cervikálneho hlienu. Test sa robí 6-8 hodín po nechránenom pohlavnom styku, hodnotí sa schopnosť spermií preniknúť z ejakulátu do cervikálneho hlienu a ich prežívanie v tomto prostredí. Postkoitálny test sa robí v období ovulácie, kedy je materničný hlien najlepšie preniknuteľný pre spermie. Pred vyšetrením je doporučené dodržať 3 dennú pohlavnú abstinenciu, aby bola kvalita spermií optimálna a aby v cervikálnom hliene neboli prítomné spermie z prechádzajúceho pohlavného styku.

Pokusné premytie spermií (Trial wash)

Aby spermie mohli vykonávať svoju funkciu správne, musia byť oddelené od semennej plazmy. Predĺžená expozícia semennej plazmy spôsobuje zníženie pohyblivosti a vitality spermií a tým aj zníženie ich oplodňovacej schopnosti. Na klinické procedúry, ako je intrauterinná inseminácia (IUI) alebo oplodnenie in vitro (IVF), je preto potrebné rýchlo a efektívne oddeliť spermie od semennej plazmy. Reakcia spermií každého muža na takéto spracovanie je veľmi individuálna. Pri pokusnom premytí spermií sú spermie spracované podobným spôsobom ako pri IVF. Na základe počtu a pohyblivosti spermií získaných po spracovaní je potom možné zvoliť vhodnú metódu asistovanej reprodukcie.

Test fragmentácie DNA spermií

Spermie sú v dnešnej dobe vysoko náchylné k poškodeniu jadrovej DNA. Je známe, že toto poškodenie môže byť príčinou zníženej plodnosti muža a býva dávané do súvislosti s dlhšou dobou potrebnou na otehotnenie. V niektorých prípadoch však môže spermia s poškodenou DNA oplodniť vajíčko. Dôsledkom takéhoto oplodnenia potom býva zhoršený vývin embrya až jeho zastavenie, v prípade otehotnenia potom môže dôjsť k potratu. Pokiaľ Vám bude zistený zvýšený výskyt spermií s poškodenou DNA, ponúkjú pracoviská IVF možnosť fertilizácie oocytov pomocou metódy PICSI, ktorá embryológovi umožní vybrať zrelú spermiu s nepoškodenou DNA.

Immunobead test

Immunobead test Vám pomôže zistiť, či v ejakuláte nie sú prítomné autoprotilátky proti spermiám. Tieto protilátky pokrývajú povrch spermií a môžu byť dôvodom, prečo inak kvalitná a zdravá spermia nie je schopná prirodzene oplodniť vajíčko. Ich výskyt sa v populácii pohybuje v rozmedzí 8-20%. Včasné zistenie prítomnosti autoprotilátok proti spermiám pomáha k voľbe správnej metódy asistovanej reprodukcie a šetrí tým Váš čas.

Dôležité odporúčania

Vyhýbajte sa prehrievaniu semenníkov - pre správny vývoj spermií je dôležité, aby sa teplota semenníkov udržiavala okolo 36 stupňov Celzia (cca. 1 až 2 stupne nižie ako normálna telesná teplota). Muži plánujúci potomstvo by sa mali vyhýbať horúcim kúpeľom, saunám, dlhým jazdám v aute, tesnému spodnému prádlu a nohaviciam, a práci s notebookom na kolenách.

Dbajte na zdravé stravovanie: vyhýbajte sa zariadeniam rýchleho občestvenia, doprajte si dostatok čerstvej zeleniny, celozrnných obilnín, strukovín a kvalitného mäsa. Vyhýbajte sa chemizovaným potravinám, "éčkam" a údeninám.

Udržujte si primeranú hmotnosť: nadváha zvyšuje hladinu estrogénov a znižuje mužskú plodnosť.

Obmedzte príjem kofeínu: kofeín spôsobuje, že spermie sú zo začiatku rýchlejšie, ale skoro sa vyčerpajú a majú zníženú trvanlivosť a výdrž.

Obmedzte príjem alkoholu - predovšetkým tvrdých liehovín a piva. Narušuje hormonálnu rovnováhu a znižuje kvalitu spermií.

Nefajčite a vyhýbajte sa zafajčenému či inak znečistenému ovzdušiu - mnohé výskumy preukázali významný negatívny vplyv fajčenia a znečisteného ovzdušia na plodnosť mužov. Dlhodobé fajčenie tiež zvyšuje riziko genetických defektov spermií.

Doprajte si dostatok pohybu - odbúrava stres, zvyšuje hladinu testosterónu a podporuje plodnosť. Vedci z Columbia University zistili, že proteín osteokalcín, ktorý produkujú kostné bunky, reguluje hladinu testosterónu u mužov. Kostru teda môžeme pokladať za žľazu s vnútorným vylučovaním. Je to pravdepodobne kľúčový mechanizmus prepojenia medzi fyzickou aktivitou (ktorá stimuluje svalstvo a kostru) a hladinou testosterónu u mužov. Podobná súvislosť u žien sa nepreukázala.

Doprajte si pobyt na čerstvom vzduchu a slnku: vystavenie pokožky slnečným lúčom (nad 15 minút) zaručí tvorbu vitamínu D, ktorý je pre plodnosť veľmi dôležitý. Pobyt na slnku u mužov tiež podporuje produkciu testosterónu (u mužov je to testosterón) a ten stimuluje tvorbu spermií. Čerstvý vzduch zase podporí okysličenie organizmu a zlepší tak celkový zdravotný stav.

Udržujte stres pod kontrolou. Stres (okrem iného) dokáže závažne znížiť hladinu testosterónu a obmedziť tvorbu spermií. Ako na to? Skúste začať s prehodnotením rebríčka priorít - často sa stresujeme pre veci, ktoré vlastne ani nie sú dôležité. Pravidelne relaxujte, vyhraďte si čas na oddych či dovolenku. Významným pomocníkom v boji proti stresu je tiež pravidelný pohyb.

Nezanedbávajte spánok - nedostatok spánku zvyšuje hladinu kortizolu a znižuje hladinu testosterónu, čím negatívne vplýva na plodnosť.

Pozor na sójové produkty - pri nadmernej konzumácii sója narušuje hormonálnu rovnováhu muža v neprospech testosterónu.

Superpotraviny, ktoré zlepšujú počet a kvalitu spermií

 • špargľa, citróny - vitamín C
 • mrkva, dyne, červená paprika - provitamín A
 • avokádo - vitamín E, B6, kyselina listová
 • banány - bromelain, vitamín B1, A, C, draslík
 • morčacie mäso, ústrice, dyňové semienka - bohaté na zinok
 • tmavá čokoláda - zdroj L-Arginínu
 • cesnak - selén, síra, vitamín B6, podpora prekrvenia
 • ženšeň - afrodiziakum, zvyšuje hladinu testosterónu a plodnosť
 • granátové jablko - antioxidanty
 • vlašské orechy, ľanové semienka, sardinky - bohaté na Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny