Informácie o sterilite

Slovník pojmov

A

Amenorea
vynechanie menštruácie. Príčina môže byť fyziologická (tehotenstvo, obdobie počas dojčenia, obdobie po menopauze), ale aj prejav iného ochorenia (po šoku, tzv. pásmová choroba vznikajúca pri cestovaní lietadlom), ťažký stres, atď. Ak dievča do 16. roku veku nezačne mať menštruáciu, hovoríme o primárnej amenorey. Sekundárna amenorea je vynechanie menštruácie na viac ako 3 mesiace.

Anamnéza
podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.

Andrológia
veda o poruchách mužských pohlavných orgánov a plodnosti. Rieši okrem iného aj ťažkosti s erekciou a predčasnou ejakuláciou.

Anovulácia
stav, pri ktorom žena netvorí zrelú pohlavnú bunku, alebo bez pomoci neuvoľňuje zrelé vajíčko do brušnej dutiny.

Asistovaná reprodukcia
pododbor medicíny, ktorého cieľom je zdravá reprodukcia pomocou pozitívnych liečebných zásahov do reprodukčného procesu v prípade porúch plodnosti.

Asistovaný zonálny hatching
mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší obal pôvodnej oplodnenej ženskej pohlavnej bunky (zona pellucida) tesne pred prenosom embrya do maternice, čo uľahčuje kontakt embrya so sliznicou maternice. Pri ICSI, kde je už obal narušený, sa tento výkon nerobí. Očakáva sa zvýšenie implantácie.

Aspirácia a extrakcia spermií
sú chirurgické zákroky, pri ktorých sa spermie odoberú z mužských reprodukčných orgánov v prípade, že partnerov ejakulát neobsahuje spermie. V niektorých prípadoch sa spermie môžu odobrať zo semenníkov (testes), alebo nadsemenníkov (epididymis) muža.

Azoospermia
neprítomnosť spermií v ejakuláte.

C

Cervix (krčok maternice)
časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy, cez ktorú odchádza menštruačná krv a ktorou spermie prechádzajú do dutiny maternice a ďalej do vajíčkovodov.

Cysta
vačok, dutina s rôznym, najčastejšie tekutým obsahom.

Cystická fibróza
mukoviscidóza, vrodená porucha recesívneho génu. Pri tomto ochorení sú postihnuté hlavne pľúca a tráviaca sústava. Charakterizujú ju chronické zmeny v pľúcach a vysoká koncentrácia elektrolytov v pote, z čoho vyplýva i ľudový názov slané deti. Zmenené pľúcne tkanivo ľahko postihne infekcia. Hlieny sú husté, blokujú vývody rôznych orgánov, najmä pankreasu a pečene. V 5-10% sa ochorenie prejaví už u novorodencov. Ak sa toto ochorenie v rodine vyskytlo aspoň raz, riziko ďalšieho výskytu je 25%. K dispozícii je prenatálna diagnostika. Ochorenie nevieme vyliečiť, liečba je zameraná na zmiernenie príznakov, pacienti zomierajú na ťažké infekčné komplikácie.

D

Darcovstvo spermií
procedúra, pri ktorej sa spermie získavajú od darcu a uložia sa do banky spermií. Použiť sa môžu až po 6 mesiacoch od darovania, aby sa vylúčil výskyt infekčných chorôb.

Darcovstvo vajíčka (oocytu)
procedúra, pri ktorej iná žena poskytne svoje oocyty pacientke. Aplikuje sa u bezdetných žien, ktoré buď nemajú vyvinuté vaječníky, trpia na zníženú činnosť vaječníkov, alebo sa v rodine partnerky vyskytujú genetické choroby.

E

Ejakulát
tekutina, vytekajúca z penisu muža pri orgazme. Obsahuje spermie.

Embryo
oplodnené vajíčko sa neskôr nazýva embryo a od určitého stupňa vývoja plod.

Embryotransfer
prenos embrya, resp. niekoľkých embryí tenkým katétrom do maternice.

Endometrium
sliznicová výstelka dutiny maternice, ktorej hrúbka závisí od fázy menštruačného cyklu. Počas tehotenstva z nej vzniká placenta a vyživuje plod. S každým cyklom sa odlučuje, ak nebolo do nej implantované oplodnené vajíčko. V tele maternice dosahuje obvykle 2-6 mm, je pokrytá jednovrstvovým riasinkovým epitelom, pod ním sú žliazky. Je pevne spojená so svalovinou maternice. Na krčku maternice prechádza tento epitel do jednej vrstvy cylindrických buniek s bohatými hlienotvornými žliazkami. Tento prechod rôznych typov buniek je práve rizikovou oblasťou pre zhubné zmeny. Pravidelné cytologické vyšetrenie je najlepšou prevenciou odhalenia zmien buniek.

Estrogén
hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).

F

Fertilita
plodnosť, u zdravej ženy trvá asi do 45 rokov. Počas života ženy dozrieva v jej vaječníkoch asi 400 vajíčok, oplodnených býva však len niekoľko.

Fertilizácia (oplodnenie)
proces, pri ktorom do vajíčka prenikne spermia a oplodní oocyt.

Folikul
guľovitý útvar, ktorý obsahuje vajíčko. Novorodenec ženského pohlavia má 200 000 - 400 000 folikulov, ktoré sú uložené do väziva kôry vaječníka. Folikuly spolu s vajíčkami rastú, k ovulácii dozreje len asi 400. Zrelý folikul nazývame po jeho objaviteľovi Graafov folikul.

Folikulometria
meranie veľkosti folikulu ultrazvukom. Robí sa opakovane po niekoľkých dňoch na sledovanie rastu folikulu a predpovede, alebo dôkazu ovulácie.

FSH
folikulostimulačný hormón. Je produkovaný podmozgovou žľazou (hypofýzou). Stimuluje rast folikulov a vajíčok v ováriách.

G

Gaméty
mužské alebo ženské pohlavné bunky, t.j. spermie a vajíčka.

GnRH
gonadotropný uvoľňovací hormón. Je produkovaný časťou mozgu, ktorá sa nazýva hypotalamus. Stimuluje uvoľňovanie pohlavných hormónov hypofýzou.

Gonadotropíny
ženské pohlavné hormóny vylučované hypofýzou.

H

HCG
ľudský choriový gonadotropín je hormón, ktorý je prítomný len v tehotenstve.

I

ICSI
mechanické vpravenie jedinej spermie do vajíčka pomocou mikroihly pod špeciálnym mikroskopom a pomocou mikromanipulátora. Je najúčinnejšou liečebnou metódou pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti.

IUI
intrauterinárna inseminácia - aplikácia spermií do dutiny maternice.

IVF metóda asistovanej reprodukcie
(skratka IVF znamená „in vitro fertilisation" čiže oplodnenie v skúmavke) pri IVF sa oplodnenie uskutočňuje v plytkej sklenej nádobke, alebo v porcelánovej miske. Je to veľmi zložitý postup, ktorý však zjednodušene znamená vybratie vajíčka z vaječníka, jeho oplodnenie spermiou v laboratóriu a priame prenesenie embrya do maternice.

K

Kryokonzervácia
procedúra, pri ktorej sa nadbytočné embryá zmrazujú v špeciálnych prístrojoch s programovaným postupným znižovaním teploty až na -169 °C. Kľúčový je však samotný proces zmrazovania a rozmrazovania, ktorý je riadený počítačom. Odporúča sa čo najkratšia doba uchovávania zmrazených embryí.

Kryotransfer embrya
transfer rozmrazených embryí. Pri tomto výkone je potrebné hormonálne pripraviť maternicu ženy na prijatie rozmrazeného embrya.

L

LH
luteinizačný hormón. Jeden z pohlavných hormónov produkovaných hypofýzou. U žien vyvoláva dozrievanie a uvoľnenie vajíčka z ovárií. U mužov stimuluje tvorbu mužských pohlavných hormónov.

M

MESA
mikrochirurgický odber spermií z nadsemenníka za účelom oplodnenia vajíčka u muža, ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte.

N

Neplodnosť
neplodnosť sa zvyčajne definuje ako neschopnosť páru dosiahnuť počatie, alebo graviditu po uplynutí jedného roka nechráneného styku. U žien vo veku nad 35 rokov sa však táto lehota určila na šesť mesiacov.

O

Odber vajíčok (PICK UP)
vajíčka, ktoré dozreli vo folikuloch sa odsajú cez pošvu z vaječníkov. Folikulárna tekutina spolu s vajíčkami sa dostáva do skúmavky, ktorá sa dopraví do laboratória. Zákrok sa robí v krátkej celkovej anestéze, ktorá obyčajne netrvá dlhšie ako 10 - 15 minút, v závislosti od počtu vajíčok. Komplikácie počas odberu vajíčok (PICK UP) sú obyčajne veľmi zriedkavé a zvyčajne sa obmedzia na slabé zakrvácanie. Oddychový čas po výkone trvá bežne dve hodiny a pár môže ísť potom domov.

Oligospermia
veľmi nízky počet spermií v ejakuláte.

Oocyt
ženská pohlavná bunka, t. j. vajíčko.

Ovariálny hyperstimulačný syndróm (OHSS)
komplikácia, vznikajúca pri nadmernej reakcii vaječníkov na stimuláciu.

Ovulácia
vývin a uvoľnenie vajíčka pripraveného na oplodnenie spermiou. Zvyčajne nastáva raz v jednom a raz v druhom vaječníku.

P

Progesterón
ženský pohlavný hormón, ktorý sa tvorí v žltom teliesku vaječníka, ale aj ako medziprodukt v nadobličkách. Jeho účinok spočíva v prestavbe sliznice maternice, ktorá sa pripravuje na vajíčko a v prípade gravidity chráni oplodnené vajíčko. Spolu s estrogénmi pripravuje prsné žľazy na tvorbu mlieka.

S

Spermia
mužská pohlavná bunka.

Spermiobanka
zariadenie, v ktorom sú v tekutom dusíku, pri veľmi nízkych teplotách uložené spermie.

Spermiogram
popis mikroskopického vyšetrenia ejakulátu muža. Na jeho základe sa orientačne posudzuje plodnosť muža. Pred týmto vyšetrením sa odporúča 3-dňová pohlavná zdržanlivosť.

Sterilita
neplodnosť, môže byť len funkčná, pri nedostatočnej produkcii hormónov, alebo sú jej príčinou závažné vrodené vývojové chyby pohlavných orgánov, pozápalová deštrukcia reprodukčných orgánov a stav pri aktívnej endometrióze.

Stimulácia
hormonálne pôsobenie na vaječníky za účelom rastu viacerých folikulov (nielen jedného) pred umelým oplodnením.

T

TESE
mikrochirurgický odber spermií zo semenníka muža, ktorý nemá žiadne spermie v ejakuláte, za účelom oplodnenia vajíčka pri IVF.

Testis
semenník, mužská pohlavná žľaza.

Testosterón
je mužský pohlavný hormón, ktorý sa vytvára v semenníkoch, u ženy sa v menších množstvách tvorí vo vaječníkoch a v nadobličkách.

U

Ultrazvukové vyšetrenie
je neinvazívna metóda, ktorá slúži na určenie veľkosti plodu, pomáha diagnostikovať abnormality rôznych orgánov plodu a hodnotí fyziologické prejavy. Pomocou kvalitných prístrojov sa bežne hodnotí nepriamo aj kvalita a kvantita krvného prietoku v pupočníku plodu, ale aj prietok krvi v dôležitých cievach CNS (centrálneho nervového systému) plodu. Toto vyšetrenie sa v priebehu tehotenstva absolvuje viackrát (najčastejšie v 10. - 20. - 30. týždni tehotenstva a krátko pred pôrodom)

Uterus
maternica ženy

Z

Zona pellucida
obal vajíčka (tzv. priesvitná zóna).

Zygota
oplodnené vajíčko.

Žlté teliesko
corpus luteum - je dočasná žľaza s vnútorným vylučovaním, ktorá vznikne v oblasti folikulu po ovulácii vajíčka. Vrchol svojej činnosti dosahuje 20. - 22. deň cyklu. Okrem malého množstva estrogénov vylučuje najmä progesterón, hormón žltého telieska. Ak žena otehotnie, mení sa na tehotenské teliesko a bráni menštruácii. Ak k oplodneniu nedochádza, žlté teliesko zaniká. Vytvorí sa corpus fibrosum, ktoré pripomína jazvu.