Sterilita (neplodnosť)

znamená stav, pri ktorom nie je žena napriek nechránenému pohlavnému styku najmenej dva krát do týždňa schopná otehotnieť.

Viac informácií o sterilite

Aké sú možnosti liečby sterility?

pic1

Liečba neplodnosti by mala byť cielená a mala by mať svoju postupnosť, inými slovami, ak je to medicínsky vhodné, začať s jednoduchšími formami liečby (napr. u pacientok s endometriózou stačí niekedy adekvátne ...

Čítajte ďalej »

Čo je to presne umelé oplodnenie?

pic1

Všeobecne zaužívaný termín „umelé oplodnenie“ nie je celkom správny. Ide o oplodnenie in vitro, teda mimotelové oplodnenie živými bunkami v prostredí laboratória. IVF je proces zahŕňajúci: stimuláciu vaječníkov, odber vajíčok ...

Čítajte ďalej »

Komu je určené darcovstvo vajíčok?

pic1

Darcovstvo vajíčok je jednou z možností asistovanej reprodukcie, kedy žena – darkyňa – daruje vajíčka páru – príjemcom, aby im týmto umožnila splodiť potomka. Páry, ktoré potrebujú darované vajíčko, nemôžu z rôznych dôvodov ...

Čítajte ďalej »

Komu je určené darcovstvo spermií?

pic1

Súčasný rozvoj a používanie metód asistovanej reprodukcie oproti minulosti značne obmedzil použitie spermií darcu. Používajú sa, pokiaľ pre štandardné metódy nie sú k dispozícii vlastné spermie alebo ak je muž nositeľom geneticky ...

Čítajte ďalej »

Nasledujúce rady by Vám mohli pomôcť:

Všetky rady »

Zamýšľajte sa nad vecami, ktoré sú pre Vás v živote dôležité a ktoré Vás tešia.

Ak trpíte nadváhou, tak zhodenie niekoľkých kilogramov môže podstatne zvýšiť úspech liečby neplodnosti.

Zamyslite sa nad tým, ktoré situácie Vás stresujú v práci, v rodine a čo sa s tým dá robiť.